Hjem

Her har vi fått en ny forside til prosjektet vårt som skal handle om «IoT» eller «Tingenes Internett» og den praktiske bruken av IoT opp mot automatiserte anlegg.

Denne websiden kan forandres og tilpasses slik som det måte passe i løpet av kurset.

Vi har nå også fått en valgmeny oppe til venstre. Ett av menyvalgene leder til den opprinnelige oppstartsiden. Et annet valg leder til en blogg. Vi vil bruke bloggen til å skrive ned informasjon som vi ønsker å ta vare på.