Så starter vi opp ..

Her skal vi jobbe med å lære oss litt om Internet of Things!

Foreløpig så har vi kommet så langt at vi har fått til å styre en holdekrets via Bluetooth:

https://el3.no/ikt/bbc-microbit/microbit-eksperimenter/start-og-stopp-av-motor/

Den neste litt større oppgaven, som vi skal forsøke å få til, i løpet av våren, det er å kunne koble opp holdekretsen, dreieretningsvenderen og alle disse andre automatiserte systemene opp mot Internett, via en mikrokontroller.  På denne måten så skal vi forsøke å styre alle disse automatiserte systemene via Internett. Vi skal også forsøke å få dem til å rapportere data tilbake via Internett.

For å få til dette så behøver vi å skaffe oss en hel del tverrfaglig kompetanse, slik at vi kan klare å løse disse oppgavene. Den kompetansen som vi skaffer oss kan ikke bare være slik som det står forklart i lærebøkene, det må også være en praktisk tverrfaglig og helhetlig kompetanse, slik at vi klarer å løse sammensatte oppgaver i forhold til den praktiske virkelighet.

Etter hvert som prosjektet utvikles videre framover, så vil vi dokumentere arbeidet på denne nettsiden og på andre nettsider.

Det er en hel del temaer som vi må sette oss inn i:

 • Hvordan virker en microprosessor?
 • Hvordan fungerer datakommunikasjon?
 • Hvordan fungerer Internett?
 • Hva er en server og hvordan fungerer en server?
 • Hvordan lager man web-sider?
 • Og mye, mye mer ..

For å få til dette i praksis så behøves det både at vi jobber i bredden og skaffer oss oversikt over hvordan all denne teknologien fungerer. Samtidig så må vi også jobbe i dybden og drive med det som man kaller for dybdelæring, slik at vi kan løse oppgavene på nye kreative måter.

Når dere starter opp med å jobbe med det praktiske prosjektet, sammen med Ranveig, så kan dere for eksempel starte opp med å jobbe med de websidene som dere laget forrrige gang, og samle sammen informasjon og lenker, som vi kan bruke i prosjektet:

 • Hva er en rasberry PI?
 • Lenker og informasjon omkring Rasberry PI.
 • Hva er en Microprosessor, en microcontroller og et system on a chip?
 • Hvordan fungerer et nettverk?
 • Hvordan fungerer Internett?
 • Hva er en DNS-server og hva brukes den til?
 • Hva er en web-server, og hva brukes den til?

Husk at vi benytter mappevurdering, og at det som dere publiserer på Internett kan inngå som en del av vurderingen.

Andre problemstillinger som vi skal jobbe med senere, og som dere godt kan begynne å sette dere inn i allerede nå, hvis det passer:

Virtualisering.

I dag så er det helt vanlig å kjøre mange samtidige operativsystemer på en datamaskin. For å få til dette så benytter man en teknologi som man kaller virtualisering. Man kan godt benytte denne teknologien på en vanlig PC. En av flere løsninger for dette er programmet Virtual-Box.

Dere kan laste ned programmet Virtual-Box og sette dette opp til å kjøre på egen PC:

https://www.virtualbox.org/

Web-server på egen PC.

Når vi jobber med Internettbaserte løsninger, så kan det være veldig praktisk å kunne ha en web-server på egen PC, slik at vi kan ha muligheten til å teste ut ulike løsninger på en enkel og billig måte.

Det finnes også mange forskjellige webservere for PC, men en som har vist seg å fungere veldig bra og som vi kan benytte oss av det er XAMPP. Dere kan også forsøke å laste ned XAMPP og se om dere får denne webserveren til å kjøre på PC.

https://www.apachefriends.org/

Så var det bare å starte opp.

Ta gjerne og jobb med innholdet på websidene først!

Lyden kommer ellers fra Google Text to Speech

Denne websiden er ellers utvket ved help av WordPress og Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver, kombinert arbeidsstasjon og server.