Om Websiden

Websiden utarbeides av Arne Gylseth – Stavanger

Jeg jobber som faglærer hos Godalen videregående skole og bruker denne websiden til å samle sammen ressurser og faglig innhold for læringstema «Internet of Things».

Det faginnholdet som er lenket opp fra Intenrett og spesielt YouTube er jo langt mer omfattende enn det man kan ha muligheten til å rekke gjennom i løpet av et «kurs».

Tanken er at man skal jobbe ut i fra en del innhold som er mer sentralt enn det annet. Samtidig så skal man også ha en «utvidet informasjonsmengde» for hånden, når man for eksempel jobber med prosjekter og når man har behov for det.

Alle videoene som er linket inn er sånn sett «kvalitetssikret» på den måte at de er gjennomgått for å se hvordan de passer inn i en slik sammenheng som «mere perifert lærestoff». Når man bruker websidens søkefunksjon så får man sånn sett et noe mer avgrenset søkeresultat enn når man bruker Google.

Ved at ressursene legges åpent på nett så kan de forhåpentligvis også brukes av andre.