Bygg en smart-bil vha Raspberry PI

Den som har råd til det kan vel kjøpe en Tesla, men det viser seg at det også har blitt utviklet et litt rimeligere produkt, produkt ‘Autopi’ som kan brukes til å bygge om biler til å bli smartbiler som er koblet opp mot Internett og IoT.

Her er det en video, rett under, som viser noen som utfører en første uttesting av Autopi:

Her har vi også en link til leverandøren av Autopi. Og til selve produktet.

Jeg har ikke prøvd ut Autopi, men min «tro på saken» det er vel at dette blir et alt for komplisert produkt å ta i bruk for «vanlige brukere».

Man bør nok være bilelektriker og kunne en del om IoT, og så vil det jo også kunne være en del sikkerhetsmessige problemstillinger i prosjektet, slik at det vil være behov for en godkjenning fra Biltilsynet. Men et interessant skoleprosjekt, det kunne det nok helt sikkert ha vært. Man kunne for eskempel installere den inn i en elektrisk Ola-bil som ikke er beregnet for «veibruk».

Det viser seg ellers at Autopi ikke er utviklet «der du skulle tro», men faktisk ikke så langt borte, i Danmark.