Fagfornyelse

Da det første utkastet til ny læreplan ble publisert så utarbeidet jeg et forslag til tolkning/konkretisering. Denne inneholder nok mer lærestoff enn det er mulig å rekke gjennom i løpet av et år, slik at det vil være nødvendig å «kutte ned og tilpasse». Læreplanen har også blitt revidert etter dette. Noe av strukturen og innholdet i dette ukastet kan kanskje brukes allikvell.

I utgangspunktet så skulle jo jeg selv undervise faget «Elenergi og styresystemer». Ettersom det kanskje ikke var så enkelt å få med «alle» på et undervisningopplegg med ganske store endringer, så søkte jeg meg heller over til faget «Elenergi og styresystemer» for å få til et forholdsvis litt enklere helhetlig tverrfaglig opplegg innenfor dette faget og også over mot «det annet fag», «Elenergi og styresystemer».

Den forholdsvis enkle måten å gjennomføre dette på, det er jo ved å ta utgangspunkt i de to kursene hos NTNU IT6203 og IT6204 og så legge på «litt ekstra stoff» og videreutvikle dette slik at det dekker inn lærplanmålene for «elektroniske kretser og nettverk» kanskje med en forholdvis høy grad av tverrfaglighet i forhold til «det annet fag», «Elenergi og styresystemer».

Kurset IT6203 kan vel kort beskrives som en «grunnleggende innføring i programmering i Python» og IT62204 kan vel litt forenklet beskrives som «et lite utvalg av forskjellige måter å koble opp og programmere Arduino, Raspberry PI og Micro:Bit».

Det tidligere faget «Data og elektronikk» er på mange måter delt opp i «systemøyer» og ulike «tema» som ikke henger så veldig godt sammen. Faget eller rettere sagt læreplanen bærer preg av «fragmentering» og «overflatelæring». Slik som den nye læreplanen er lagt opp, så er det i langt større grad er lagt til rette for tverrfaglighet, helhet og dybdelæring. Dette prinsippet mener jeg at det er viktig å ta godt vare på.

Nå gir vel henvisningen til kursene IT6203 og IT6204 kanskje ikke så veldig mye mening anet enn for dem som tilfeldigvis har gjennomgått akkurat disse kursene, men tanken er å publisere alt undervisningopplegg på web, forløpende, når vi kommer i gang med skoleåret.

Noe av tanken bak det er vel å kunne ta i mot tilbakemeldinger og å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere. Dessuten så er vel erfaringen den at bruken av slike web baserte læringsressurser kan gi en nokså «enkel og grei» måte å organisere undervisningen på.