Fiskeribladet – Automatisering i oppdrett

Her er en ganske interessant artikkel i fiskeribladet som dyrevelferd hos oppdrettsfisk og også om automatisering. Man kan vel si at «levende fisk» det er en litt uvanlig «prosess» å automatisere. På den annen side, en del av miljøet rundt oss menensker er jo også styrt av automatiske systemer. (Temperatur, luftfuktighet, CO2 innhold, osv.)