Hva er TCP og UDP?

TCP og UDP er to av de mest brukte protokollene for datakommunikasjon over internett. Man kan si at protokoll er en måte å «kode» informasjonen på, slik at den kan overføres via et nettverk og via Internett. Det er en samlig med protokoller som er mye i bruk som heter «TCP/IP». TCP og UDP inngår i denne samlingen av protokoller. Her har vi en video som forklarer litt om TCP og UDP.