Industrimeldingen – Også litt om IoT

Stortingsmelding 27 (2017-2017) – Industrimeldingen, inneholder mye interessant informasjon vedrørende bruk av ny teknologi i industrien. Her inngår begrepet «Industri 4.0». IoT nevnes for eksempel spesielt i punkt 5.2.1 og ellers til sammen elleve andre steder i Stortingsmeldingen. (Se også lagret søk.)

Sensorer blir i økende grad integrert i produkter og enhetene blir koblet til internett – en utvikling som gjerne omtales som tingenes internett (Internet of Things). En følge av dette er at tjenester som tidligere har kommet før eller etter produksjonen ikke lenger vil kunne skilles fra selve produksjonen.

Det kan neppe være tvil om at IoT inngår som en viktig del av det litt videre begrepet «Industri 4.0». Man kan vel si at «Indistri 4.0» er et generelt navn på den tekniske fornyelsen, mens «IoT» er en av de nye teknologiene som brukes til å virkelighetsgjøre «Industri 4.0».