Info fra Microsoft-02

Jeg sendte en forespørsel til en bekjent som jobber hos Microsoft, Kristoffer Thomsen. Spørsmålet handlet om læringsressurser for IoT. Mottatt svar den 25 Januar inneholdt noe av denne info:

*************

I IoT er det mange artige muligheter og du kommer sjeldent unna en IoT HUB

Se her: https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/

For å lære om det er denne bra:

https://docs.microsoft.com/nb-no/learn/modules/introduction-to-iot-hub/

Vil også sterkt anbefale å bruke litt tid på overblikket av IoT for Azure, for å se bredden i tilbudene og løsninger.

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/

Vi har også en egen virituell «skole» for IoT:

https://iotschool.microsoft.com/en-us/home

Men mine favoritter er det jeg finner på aka.ms/learn her:

https://docs.microsoft.com/nb-no/learn/browse/?products=azure-iot-central%2Cazure-iot-hub%2Cazure-iot-edge

Hvor noen av «start»godbitene er disse:

Introduksjon:

https://docs.microsoft.com/nb-no/learn/modules/introduction-iot/

IoT HUB:

https://docs.microsoft.com/nb-no/learn/modules/introduction-to-iot-hub/ (nevnt tidligere)

IoT Central:

https://docs.microsoft.com/nb-no/learn/modules/create-your-first-iot-central-app/

IoT HUB (i bruk):

https://docs.microsoft.com/nb-no/learn/modules/remotely-monitor-devices-with-azure-iot-hub/

****************