Kurs – Programmering i CPP

Her har vi et en video som gir opplæring i programmering i C++. Denne har vi brukt tidligere og den har vist seg å fungere meget bra.

Direkte-linker til innhold: