Minecraft

Det har vært en del interesse rundt programmet Minecraft.

Man kan lastened og få tilgang til en gratis Edu versjon av Minecraft her:

https://education.minecraft.net/get-started/

Edu versjone ser ut til å inneholde en server-funksjon slik at det vanligvis vil være helt enkelt å sette dette opp til å kjøre på et LAN (lokalnettverk). (På en skole så kan det være problemer med å få en slik lokal server funksjon til å fungere på grunn av lokale sikkerhetsfuknsjoner som blokkerer trafikken.)

Hvis  man vil sette opp serveren slik at den er «globalt tilgengelig» fra Internett, så kan man enten sette opp et «Vituelt Privat Nettver, VPN», eller man kan sette opp Minecraft serveren på et lokalnettverk og så sette opp «port forrwarding» inn til den PC’en som kjører som «Minecraft server».

Videoen under forklarer litt om hvordan vi kan sette opp en «port-forwarding»:

Portforwarding er en måte å gjøre lokale servertjenester på LAN tilgjengelig fra Internett. Det ligger noen sikkehetsmessige problemstillinger i dette slik at man både bør vite hva man gjør, og så bør man ta vekk slike port forwardinger når de ikke er i bruk.

Hvordan vi eventuelt kan putte noen læring inn i selve Minecraft spillet, det er vel ennå litt i tåka, men det er vel ikke utenkelig. Det som er helt sikkert det er at det er mulig å lære seg en hel del om Internett og datakommunikasjon ved å sette opp en Minecraftserver og å få denne til å fungere.