Praktisk eksempel på bruk av IoT

Her har vi kanskje et praktisk eksempel på hva IoT kan være. Her kan det se ut som at alle bussene til Kolumbus rapporterer possisjonen fortløpende til en IoT plattform. Man kunne selvfølgelig «legge ved» helt andre data også, for eksempel nivå på dieseltank, nivå på kjøleveke, temperatur i motor, osv, slik at hver enkelt buss kan få et optimalt og tilpasset vedlikehold etter endt arbeidsøkt. Det kan kanskje også være mulig å rette opp tekniske feil før det har oppstått driftsavbrudd.