Torsdag 05 Mars

I dag så kan vi jobbe videre med Raspberry Pi.

Det som kanskje kan være lurt det er å finn ut hvordan vi får til å sette faste ip adresser på Raspbeerry Pi, slik at vi lettere kan slippe å bruke skjerm, tastatur og mus, og så i stedet fjernstyre den en fra en PC.

Først så kan vi forsøke å få til det. Vi setter opp et nettverk basert på en 24 port switch. PC’ene lar vi få adresser via DHCP og så forsøker vi å sette opp manuelle adresser på raspberry Pi’ene, for eksempel x.x.x..51, x.x.x.52, x.x.x.53, osv

Først så forsøker vi å eksperimentere litt og gjøre oss fortrolige med «remote desktop» via VNC.

Etterpå så kan vi også forsøke å styre raspberry pi vha SSH kommandoshell og en Windows klient som heter «Putty». Dette er en løsning som ofte brukes i profesjonelle Linux driftsmiljøer.

*****

Vi utsatte dette med å konfigurere med en fast IP adresse.

I stedet så trente vi på å fjerntilkoble vha VNC. Foreløpig har vi bare trent på «direkte tilkobling». (Det er også mulig å koble opp via nettskyen.) Vi satte i gang VNC server på Raspberry og logget så inn via VNC-wiever fra Windows 10.

Så trente vi på Linux shell kommandoer i bash og fra console. Vi navigerte rundt i direktory og opprettet filrer som vi redigerte og skiftet innhold i. Vi testet også ut et enkelt bash script.

Her er en del av de Linux kommandoene som vi trente på:

https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/commands.md

Etterpå så fjernpålogget vi via ssh fra Windows til Respberry PI. Så kjørte vi flere øvelser i hvordan vi fjernstyrer en Linux server vha SSH. Som SSH klient på Windows brukte vi Putty.

Vi så også på hvordan vi kunne lese belastningen på en server vha kommandoen «top»

Vi trente også på å konfigurere brannmuren vha iptables.