Torsdag 30 Januar

Innholdet for denne torsdagen vil jo avhenge litt av hvordan dere kom i gang med websidene forrige gang. Det kan tenkes at det er en god ide at vi nå går i gang med å installere en web-server på egen PC. Dette kan dere eventuelt være med på å bestemme ut i fra erfaringer og framdrift forrige torsdag.

For WordPress, som vi har begynt å ta i bruk, så forholder det vel seg slik at det er en god del enklere å bruke den profesjonelle, nedlastbare utgaven av WordPress i stedet for den som man kan bruke gratis på WordPress.com

For å kunne komme i gang med dette, så behøver vi en server som vi kan installere programvaren på. Det aller enkleste, det vil jo være å bruke den Windows PC’en som vi allerede har som server.

Da kan vi ta i bruk en server løsning for PC som heter XAMPP.

Hvis dere ønsker det så kan vi godt gå gjennom hvordan dere kan gjennomføre et fullstendig serveroppsett for WordPress. Rent teksnisk, så er det fullt ut mulig å overføre de løsningene som dere utvikler under XAMPP til en server som er direkte tilkoblet Internett i ettertid.

Hvorfor skal vi lære oss om XAMPP?  Vel – Internet of Things, og mangt og mye innenfor automatisering handler jo om klient server funksjoner og datakommunikasjon. Da er det kanskje lurt å sette opp en server på egen PC for å få et første innblikk i hvordan dette fungerer, ikke bare som teori, men også ut i fra praktisk erfaring. Hvis vi gjennomfører dette lærestoffet som praktiske oppgaver, i stedet for som teori på tavla, så blir det nok en forholdsvis bedre teknisk forståelse ut av det.

********

Det viste seg at de fleste allerede var godt i gang med programmering i HTML og annet. Her var det brukt Sublime text som editor og ellers en del info fra web, først og fremst W3 Scools.