Favicon for websider

En av dere elever spurte om hvordan man kan sette inn såkalte «favicon» på websidene, det vil si det lille logoet for websiden oppe i arkfanen. Det kunne jeg jo ikke huske «på sparket», så det skulle jeg finne ut av i ettertid.

Det viser seg faktisk å være litt komplisert når man skal utføre dette i HTML.

Først så må man lage favicon i riktig størrelse. Til dette så kan man bruke denne webtjenesten.

Der etter så må man laste favicon opp til root directory på webserveren og så må man utarbeide en HTML kode, slik som vist i eksemplet fra w3schools.com

Hvis vi der i mot bruker WordPress CMS så er det en automatisk funksjon i mange «WordPress themes» som genererer og plasserer inn slike favicons automatisk.

Adresse til denne automatiske funksjonen kan for eksempel være:

Kontrollpanel -> Utseende -> Tilpass -> Nettstedidentitet

Man finner den automatiske funksjonen for å sette inn et favicon nederst på den siste menyen.

(Nå som jeg fikk sjekket opp dette, så ser dere at denne websiden har fått en favicon med teksten «IoT» i hvit farge mot blå bakgrunn.)