Hvordan koble Rasberry PI til MS Azure IoT Hub

Her ser det ut til å være en webside hos Microsoft som beskriver den eksakte framgangsmåten.

Beskrivelse av oppkobling av BME280 sensor.

Det kan også se ut som at Microsoft har sin egen elektronikk-brikke som er bygget over Arduino og som har en innebygd wifi tilkobling.

Dette er ikke testet ut, men her kan det ligge noe interessant og relevant info: