Hva er IPV4 og IPV6?

Det finnes et begrenset antall IP adresser i verden, slik at før eller senere så vil man gå tom for IP adresser. Man vi da ha behov for et nytt «nummereingssystem» med plass til flere adresser. Videoen under inneholder litt informasjon omkring dette:

Dagens «nummeringssystem» heter IPV4. Neste generasjon heter IPV6.Man begynte å snakke om en overgang til IPV6 allerede rundt år 2000. Det viser seg imidlertid at denne overgangen skjer nokså langsomt, slik at man fortsatt for en stor del bruker IPV4.