Hva er en NAT-router?

En NAT-router er noe som de fleste har hjemme. Den brukes til å dele en felles «global ip adresse» til flere lokale IP adresser og brukere. Litt mer om dette i denne videoen:

Når vi bruker en NAT-Router så router vi mellom en felles global IP-adresse og mange lokale interne IP-adresser som bare brukes på LAN (Lokalnettet). Vanlige adresseserier for lokalnett er 10.0.X.X og 197.168.X.X