Hvordan bruker man ping og tracert?

Ping og tracert er 2 mye brukte kommandoer for feilsøking på nettverk og fra en Windows maskin. Videoen forteller litt om dette:

Hvis man skal se hvordan «datapakkene» forflytter seg fra node til node så bruker man tracert i Windows. For Linux og Unix så heter tilsvarende kommando eller funksjon «traceroute». Det kan være et problem at en del brannmurer er konfigurert slik at de hindrer ping og tracert/traceroute å fungere. Da må man hvis mulig åpne opp for denne trafikken i brannmuren(e).