Hva er OSI modellen?

OSI modellen er en teoretisk modell som beskriver hvordan datanettverk kommuniserer. Dette er kanskje et lærestoff på et for vanskelig nivå for dette kurset, men jeg legger inn denne videoen for å kunne bruke den for oppslag og ved behov.

Videoen er ganske gammel, men det som blir sagt er vel fortsatt helt korrekt. Utstyret har blitt raskere og hastighet og andre tekniske data har forbedret seg kraftig, men den prinsippene for virkemåte, er stadig vekk slik som beskrevet i denne videoen.