Hvordan fungerer TCP/IP og Subnet masking?

Dette er et forholdsvis stort og omfattende tema, kanskje for stort og for omfattende for dette kurset, men jeg legger allikevell inn denne videoen slik at den kan brukes for referanse og oppslag ved behov. Videoen er gammel, men av god kvalitet, og det som sies er fremdeles riktig.

Vi bruker fortsatt TCP versjon 4.0 og antakelsen om at vi kanskje ville ha skiftet til TCP 6.0 i 2020, den slo ikke til i noe større omfang. Jeg har ellers tidligere brukt videoer fra «Eli The Computergui» i mange prosjekter, og de har pleid å holde en meget god faglig kvalitet.