Hvordan fungerer Internett?

I denne videoen så er det utelatt ganske mange detaljer, men den gir alikevell en god oversikt over grunnleggende prinsipper for hvordan Internett faktisk fungerer, rent teknisk.

For Linux så finnes det en kommando som heter traceroute som kan vise hvordan disse «hoppene» av «datapakker» skjer gjennom mange routere som er koblet sammen via det som vi kaller «Internett», som består av det som vi kanskje kan kalle for «et nettverk av nettverk». Videoen under forklarer hvordan vi kan bruke en kommandoen «tacert» for å se disse «hoppene» fra node til node.

I videoen så kan man se at man bruker kommandoen «tracert» på en Windowsmaskin. Dessuten så brukes også en «packet sniffer» som heter «Wireshark» for å se på innholdet i data-pakkene. Hvis vi kommuniserer uten kryptering på internett så kan «fremmede» lese innholdet i datapakkene våre. Når innholdet er kryptert, så er det ikke mulig å lese innholdet av «innholdsdata». (Men man kan lese en del tekniske data.) Det kan ellers se ut som at videoen over er laget ved hjelp av en form for programvare for virtualisering eller simulering.