Hva er en statisk og en dynamisk webside?

En statisk webside består asv HTML5 kode, det vil i praksis si HTML, CSS, Javascript og eventuelle media filer. Websiden er som det ligger i navnet «statisk» og ikke under forandring. En dynamisk webside genereres i øyeblikket når brukeren besøker webserveren. En liten video om dette:

Statiske websider kan kjøre svært effektivt og de krever små server ressurser, men de kan være tungvinte og vanskelige å oppdatere ved at man må skrive om html koden når man skal forandre noe i innholdet. Denne websiden er dynamisn og det betyr i praksis at man kan logge seg inn og utarbeide endringer i innholdet uten å lage noen endringer i programkoden.