Tips: Chrome extension – Recent Bookmarks

Noen ganger så har vi behov for å lagre webadressen til forskjellige websider. Hvis man lagrer mange slike webadresser som «bookmarks» så kan det etter hver bli veldig vanskelig å finne igjen «det man lagret sist». Det forsvinner etter hvert i den store mengden. Ved å holde «bookmarks» sortert på dato, så vil de ofte være mye lettere å finne igjen, når det blir mange av dem. Chrome Extension Recent Bookmarks inneholder akkurat denne funksjonen,