Tips: Chrome Extension – Wappalyzer

Når man holder på med utvikling av websider, så kan det ofte være ganske nyttig å kunne bruke andre websider som et eksempel, ved at man ser på hva slags server plattform de kjører på, og hva slags «utstyr» det er dom har blitt brukt til å utvikle dem. Ved å bruke Chrome Extension Wappalyzer så kan vi få fram en oversikt over dette for hver av de websidene som vi besøker.