Tips: Chrome Extension – Adblock Plus

Noen ganger så ønsker vi å utelate annonsene fra websidene. Dette kan for eksempel være for å spare båndbredde, dvs at det skal bli forholdsvis mindre datatratrafikk når man går inn på de ulike websidene. For å oppnå dette så kan man for eksempel benytte en Chrome Extension som heter ‘‘Adblock Plus’. For noen websider så vil man kunne oppleve at man ikke får lest innholdet når en slik ‘adblocker’ kjører.