Overvåking av sauer vha IoT

Her har vi en veldig interessant fim som viser hvordan vi kan bruke IoT i forbindelse med overvåking og innhenhenting av sauer:

Hvert år så er det mange sauer i fjellet som blir drept av rovdyr. Dette ønsker saueeieren å vite noe om. Når man skal hente inn sauene til vinteren så kan det være vanskelig å finne dem. Ved å henge IoT sporingsutstyr som kommuniserer via 4G nettet, så kan det bli til en forholdsvis enklere sak å finne dem.

Det samme prinsippet kan kanske være godt egnet for overvåking av reinsdyr og andre dyr som går ute. Dette skulle det jo ikke være spesielt komplisert å utvikle. Det finnes vel Apper for mobiltelefoner som kan noenlunde det samme.

I dag så så er det jo også mange som bruker såkalte ‘treningsklokker» til å måle antall skritt, treningøkter, puls og andre helserelaterte data. Hvis man ønsker det og vhis man mener det er nødvendig og hensiktsmessig, så skulle det også være mulig å rapportere slike ‘helsedata’  for dyr som går ute om sommeren. På denne måten så skulle det for eksempel kan oppdage om det er en sau som har feber, som er syk og som for eksempel har behov for medisiner.

En spesiell problemstilling for overvåking av dyr som går ute, det er jo batteritiden. Det skal vel godt gjøres, selv med digitale hjelpemidler, å trene opp en sau til å si, til den annen sau: ‘Nå må du huske å legge mobilen til lading’.