IoT – Hvordan fungerer det?

Det er vel kanskje en god sjanse for at du er litt nærmere en IoT-gjenstand enn det du kanskje har tenkt over. Denne IoT gjenstanden er deg selv. De fleste av oss går jo rundt med en smarttelefon i lommen.

Denne kan rent teknisk rapportere alle steder du er og alle de handlinger du fortar deg hver dag. Disse dataene kan så lastes opp og lagres på servere ute på Internett. Hvis du mottar eller sender SMS eller bruker andre meldingstjenester, så vil det også være mulig å loggføre dette, slik at den som eier og har tilgang til disse dataene har en bedre oversikt, enn deg selv, over hva du har foretatt deg i løpet av ditt liv eller en tidsperiode i ditt liv.

Dersom du bruker en såkalt «treningsklokke» så kan man også ha muligheten til å laste opp dine helsedata, hjertefrekvens, hvor aktiv du er, osv i tillegg til andre data.

De samme prinsippene kan også brukes i helt andre sammenhenger, for eksempel til overvåking av kostbart teknisk utstyr og automatiserte anlegg i industrien, overvåking av fly, jetmotorer, ulike typer produksjon, landbruk, osv.

Det interessante spørsmålet var vel dette: Hvordan virker dette – rent teknisk?

Man kan vel si at IoT – som system, består av tre-fire-fem hoveddeler (Litt forskjellig avhengig av type av IoT og bruksområde.)

  • Sensorer som er koblet opp mot en eller flere mikrokontrollere. Disse finnes det mange av. Oppgaven er å samle inn ulike typer data, og noen ganger så har mikrokontrolleren også til oppgave å styre og påvirke omgivelsene via såkalte «aktuatorer».
  • Nettverkskomponenter og Internett som sørger for transport av data fram til en server.
  • En eller flere servere og serversystemer som sørger for oppsamling av data fra alle IoT mikrokontrollere. Noen ganger så vil serveren også kunne gi «beskjeder» tilbake og kontrollere IoT enhetene, og eventuelt å påvirke omgivelsene ved bruk av «aktuatorer».
  • En PC eller en arbeidsterminal, ett eller annet sted i verden, koblet opp via Internett, der «eier av data» kan koble seg opp mot IoT serveren og hente ut og bearbeide ulike data hos denne.
  • Systemer for kunstig intelligens (AI) som analyserer data som har blitt lastet opp fra IoT sensorer og via IoT enheter. De samme store leverandørene som leverer systemer for IoT tjenester leverer også ofte systemer for kunstig intelligens (AI) fra den samme plattform. (Eksempel: IBM Watson og Microsoft Azure.)