IoT – Hvorfor lære om det?

Man kan vel spørre seg: Hva er grunnen til at man bør lære seg noe om IoT?

Av og til så skjer det, det som man kanskje kan kalle for «sprang» i den teknologiske utviklingen som endrer mange av de rammefaktorer som finnes rundt samfunnet og dagliglivet vårt. Et eksempel på en slikt «sprang» i teknologisk utvikling er jo utviklingen av Internett.

Det er en del faktorer som tyder på at IoT vil være en type teknologi som kan sette et nokså tydelig preg på våre framtidige arbeidsplasser og på vårt privatliv, allerede nå, og kanskje videre framover, kanskje i mye større grad.

Som med alle typer teknologi så kan den ha sine gode sider og sine sider som kanskje ikke er fullt ut like heldige. Derfor så vi det kunne være veldig nyttig å forstå denne teknologien og hvordan den fungerer.