IT faglig opplegg for sikkerhetskurs

Her er noe stoff å starte ut med:

Pålogg for sikkerhetstrening:

http://kenobi.hackingarena.no/