Utvikling av undervisningopplegg for Cyber Security

Hvis man skal utvikle et undervisningopplegg for «Cyber Security» som er på et «realistisk nivå», så er det nok ikke til å unngå å komme litt bort i «det tekniske».

Jeg har funnet to komplette kurs på Internett, som til samme bør gi en «god plattform» å jobbe ut i fra. Det ene kurset gir en generell opplæring i forhold til det som går på Windows og nettverk. Det andre kurset gir en mer spesialisert opplæring i det som går på datasikkehet. Selv om det dreier seg om to læresteder, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo, så er kurs B på mange måter en videreføring av kurs A.

Ved å sette sammen innhold fra disse to kursene og forenkle det hele ned til et fagnivå som våre elever «kan være med på» så bør vi ha en «solid plattform» for et slikt kursopplegg i «Cyber sikkerhet». Kurset i Oslo inneholder veldig mange oppgaver med løsningsforslag, og ut av dette så skulle det være mulig å «trekke ut» noe som kan passe for våre elever. Vi kan jo også spørre de som holder kurset om noen tips.

Ved å først utvikle kursopplegget ved hjelp av virtualiseringteknologi så vil undervisningopplegget, dvs den faglige delen kunne utvikles til en kostnad på kroner 0,- Etter at dette har kommet på plass så kan vi vurdere å sette opp «en fysisk datalab» enten på Skago eller på rom 102, eller begge steder,

Hvordan dette faglige opplegget kan utvikkes ved hjelp av virtualisering, forklarer «Eli the Computer Guy» litt om her: Virtualisering

Når man jobber med virtualisering så befinner hele testnettverket seg inne i den PC som man har og hvis man skal sette opp et nytt testnettverk i en annen PC så kan man kopiere det over via for ekempel en minnepinne.

Jeg vil forsøke å lage en demo basert på kurset ved UiO, og så kan dere se på om dette er noe som eventuelt kan brukes.