Forslag om etablering av kurs i «teknisk datasikkerhet 2».

Jeg har fått tilgang til og kikket gjennom det som ligger på Teams hos «Cyber Smart Gruppen». Jeg vil foreslå at det som er gjort til nå beholdes slik som det er og videreutvikles som et kursopplegg i «datasikkerhet på et vanlig brukernivå», altså for de fleste av elevene våre.

I tillegg til dette så utvikles også et kursopplegg i «teknisk datasikkerhet» for de av våre elver som nå eller i framtiden skal arbeide med «teknisk bruk av datanettverk og IKT» som går litt dypere inn i de tekniske problemstillingene rundt «datasikkerhet i tekniske anlegg». (Automatiserte systemer, smarte bygninger, industriroboter, CNC, IoT, osv.) Dessuten så gjøres tilbudet også tilgjengelig for spesielt interesserte elever.

J. B har allerede i gang et opplegg med et opplegg rundt «Gamer kveld». Jeg foreslår at dette blir utvidet til å også omfatte «Cyber kafe med datasikkerhet», eller hva man måtte ønske å kalle det. (Eventuelt «Hacker Cafe», det ville sikkert motivere for frammøte.)

Det etableres en prosjektgruppe som er så liten at man kan jobbe med dette prosjektet i tillegg til de alminnelige sakene i IKT gruppen. J.B foreslås som prosjektleder for prosjektet, og så foreslår jeg Ø. og J. pluss meg selv som «tekniske hjelpere».

Vi vil valgfritt kunne «prototype» og prøve ut noe av det IT faglige opplegget i rom 102 på elektroavdelingen, og så kan vi eventuelt overføre dette til «Skago» og «John Bjarne sitt opplegg». Alternativt så kan opplegget utvikles i Skago direkte.