Noen ressurser for kursopplegg innenfor temaet «Ethical Hacking».

Jeg ser at det finnes noen meget gode åpne Internettressurser innenfor temaet «Ethical hacking», bla annet et kurs i «generell nettverksteori» fra Høyskolen i Sørøst Norge og et kurs i «Ethical Hacking» rettet mot masterstudenter ved UiO. Vi behøver vel kanskje ikke å gå gjennom alle detaljene, men noe av strukturen kan kanskje brukes. Utfordringen her er jo kanskje ikke teknologien, men der i mot det å få gitt dette faginnholdet en «pedagogisk tilpasning» slik at det kan bli forstått av våre elver. Jeg har ellers brukt noen av de arbeidsredskapene som står beskrevet i masterkurset med «våre elever» tidligere, og det ga faktisk en ganske høy grad av motivasjon og en forholdsvis stor grad av interesse og arbeidsinnsats fra elevenes side.

http://windowsnett.no/

Tutorials


https://www.kali.org/
https://www.parrotsec.org/
https://www.wireshark.org/
https://nmap.org/
https://www.tutorialspoint.com/ethical_hacking/index.htm
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN5290/h20/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN5290/h20/introduction.pdf
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN5290/h20/lecture-plan.html