Kompilerte og tolkede programmeringsspråk

En av de tingene som vi diskuterte på torsdag den 30, det var likheter og forskjeller mellom kompilerte og tolkede programmeringsspråk. Vi har lært Python som er et tolket (interpreted) programmeringsspråk og C/C++ som er kompilerte programmeringsspråk. Her har vi en video som forklarer litt mer rundt dette.

En hovedforskjell mellom tolkede (interpetted) og kompilerte (compiled) programmeringsspråk er at for tolkede språk som for eksempel Python så behøver vi kildekoden for å kjøre programmet. Denne kjøres da som en og en linje. For et kompilert programmeringsspråk som C og C++ så behøver vi ikke tilgang til kildekoden, det holder med en programfil i maskinkode som kan kjøres direkte mot operativsystemet.