Port forwarding

På de fleste hjemmedatanettverk så vil man benytte lokale ip adresser inne på lokalnettet og så dler man på en felles «global ip» som er det lokale datanetverkets adresse ute på Internett. Hvis an av de PC’ene som kjører inne på lokalnettet skal bli tilgjengelig som server for internett, så behøves det at man setter opp en «port forwarding» fra den lokale routeren (gateway) og inn til den PC’en som skal settes opp som server for Internett. Videon under forklarer litt om «port forwarding»:

NOTE: Det kan ha forholdvis store sikkerhetsmessige konsekvenser å sette opp en port-forwarding. Når man setter opp en port forwarding så gir man også alle kriminelle ute på Internett en mulighet til å bryte inn i PC og datanettverk via denne port-forwardingen. En portforwarding bør derfor bare brukes når man har god bruk for den og den bør tas vekk når man ikke lengre behøver den. Man kan godt beskrive «port-forwarding» som et hull i den brannmuren som hindrer angrep i fra Internett.

Det fleste «routere» eller «internetgateways» i private hjem er NAT routere. Her er også litt mer om NAT-Routere