Torsdag den 07 Mai

Sist torsdag, så jobbet vi litt videre med C++ og vi så på variabler og datatyper og grunnleggende «syntaks» for programmeringen. Vi diskuterte også litt omkring problemstillingen rundt kompilerte og tolkede programmeringsspråk og vi snakket om det som går på «port forwarding» i forhold til å «runne» en server hjemme. Vet ikke om det blir litt mye utenom det vi skulle holde på med, programmering, men her er i alle fall noen sider/videoer om compilering/tolkning av programkode og port-forwarding.

Fant ellers en ganske interessant oversikt over mange forskjellige programmeringsspråk, for den som måtte ønske en slik oversikt. Kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte, men synes det meste høres fornuftig ut. Video om 10 forskjellige programmeringsspråk.

Så var det å komme litt videre med vår C++ programmering. Det er en del informasjon omkring tekst variabler som det kan ta litt tid å jobbe gjennom hvis man skal taste inn koden. Samtidig så er stoff som er griet å kjenne til. Jeg legger ut kildekoden for dette slik at dere kan kjøre den, og se hvordan den kjører ved hjelp av copy-paste.

Video om Working with strings:

Her har vi noe programkode som kanskje kan brukes til å teste ut innholdet i videoen over:

 

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main()
{


string greeting = "Hello";
//   indexes:  01234


cout << greeting[0] << endl;
cout << greeting.find("llo") << endl;
cout << greeting.substr(2) << endl;
cout << greeting.substr(1, 3) << endl;

getch();
return 0;

}


Neste tema vi skal se inn på er prinsipper rundt matematiske operasjoner. For dette temaet så gjør vi også tingene slik at jeg publiserer programkode, slik at dere kan teste ut programinnholdet ved å bruke copy-paste.

Video om «Working with numbers«.

Her har dere noe programkode som dere kan bruke til å teste ut innholdet i videoen over. Ved å bare ta copy-paste så slipper dere å stå fast på «de mange små tastefeil» som har lett for å oppstå.

 

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{

cout << 2 * 3 << endl;     // Basic Arithmetic: +, -, /, *
cout << 10 % 3 << endl;    // Modulus Op. 
cout << 1 + 2 * 3 << endl;   // order of operations
cout << 10 / 3.0 << endl;   // int's and doubles


int num = 10;
num += 100; // +=, -=, /=, *=
cout << num << endl;

num++;
cout << num << endl;

// #include <cmath>
cout << pow(2, 3) << endl;
cout << sqrt(144) << endl;
cout << round(2.7) << endl;


getch();
return 0;

}


Det tredje temaet vi skal se på idag, det er å la programmet hente inn data i dialog med bruker. Når vi har denne «byggeklossen» på plass, så kan vi for eksempel utarbeide alle mulige beregningsprogram og mange coole løsninger.

Video om «Getting user input«:

For denne videoen så kan dere kanskje forsøke å skrive programkoden selv.

Arbeidsoppgave: Denne gangen så skal dere utarbeide 3 stk kjørbare programmer i maskinkode (dvs .exe filer). Det skal utarbeides 3 stk kjørbare programmer for Windows, en for innholdet i hver av videoene. Det kan være at det er sikkerhetsmessige begrensninger i ItsLearning som hindrer dere i å laste opp .exe filer. Prøve eventuelt å putte den inn i en mappe som dere «zipper» før dere laster den opp.

Neste gang – Vi bygger videre på der vi er nå og så fortsetter vi videre der i fra: Programmering av ulike typer kalkulatorer og beregningsprogram.