Litt teori om websider

Litt om hvordan websider er bygd opp og hvordan de fungerer.

De fleste websidene leses i dag i en webbrowser i formatet HTML5.

Her er litt mer informasjon om HTML5 hos w3schools.

Websider som er laget i eller som er presentert i HTML5 består vanligvis av 3 ‘hovedelementer’. Dette er:

  • HTML kode – Som inneholder selve informasjonen i websiden, tekst, adresse, bilder med mer.
  • CSS kode – Som bestemmer hvordan utseendet blir.
  • JavaScript kode – Som gir ulike typer interaktive funksjoner.

I dag så er det ganske uvanlig å skrive eller å editere websidene for hånd. – Men man må gjerne programmere websidene for hånd, for å lære hvordan HTML5 fungerer. Det er faktisk ganske viktig å lære dette først.

De fleste websidene blir i dag utarbeidet ved hjelp av et CMS – Content Management System. Dette sørger for at websidene blir generert automatisk. Et mye brukt CMS som vi skal lære om er WordPress. WordPress er en gratis open source server programvare som man kan laste ned og ta i bruk, uten at det koster noe. WordPress er i dag verdens mest brukte CMS og man regner med at ca 1/3 av alle websider i verden er laget i WordPress.

Som arbeidsinstruksjoner til slike CMS systemer så bruker man et annet programformat eller syntaks enn HTML5. Vanlig brukte formater er .php, .a-s-p. Det finnes også mange andre slike programmeringsformat.

WordPress benytter .php. W3schools bruker .a-s-p.

Ettersom WordPress og .php på Windows eller Linux-server er gratis alternativ som dessuten er veldig mye brukt, så vil vi ta utgangspunkt i dette i forbindelse med vårt prosjekt.

Når vi skal teste ut nettsider så kan vi med fordel bruke XAMPP på egen PC.

Når vi bruker XAMPP så kan vi teste ut både HTML og PHP websider.

Som program-editor kan det være greit å bruke Sublime Text eller MS Visual Studio Code.