Windows 10 Brannmur

Noen ganger, i forbindelse med «laboppsett» så kan det være nødvendig å aktivisere og deaktivisere Windows 10 brannmur. Vi brukte opplysningene i denne nettsiden for å få til dette.

Brannmuren i Windows 10 har en viktig sikkerhetsmessig funksjon, slik at det er viktig å huske på å aktivisere den igjen før vi kobler oss opp mot et ordinært nettverk med mange brukere.