Torsdag 06 Februar

Litt oppsummering av forrige gangs aktiviteter og beskrivelse av nye aktiviteter.

Forrige gang så jobbet vi med å utvikle websider i HTML5. Så installerte vi XAMPP webserver på alle PCene våre. Vi konfigurerte med lokale IP adresser og koblet dem sammen i et kablet nettverk via 2 stykk switcher.

Deretter så byttet vi på å bruke hverandres PC’er som ‘server’ og ‘klient’.

Vi gikk også gjennom litt teori om websider.

Vi snakket også litt om Apache webserver og My-SQL databaseserver.

Nå som vi har begynt å få et lite innblikk i hvordan Internett og webservere fungerer, så kan vi kanskje begynne å se på noen praktiske eksempler på ‘anvendt I-o-T’:

Etter disse eksemplene så passer det kanskje med litt teori om hvordan I-o-T systemer fungerer. Dette tar vi foreløpig fra tavla. Litt senere så skal vi forsøke å få lagt ut litt mer informasjon om dette på websiden.

Etter hvert så skal vi forsøke å ta i bruk Rasberry PI for å samle data i en I-o-T sammenheng. Først så bør vi kanskje ‘bevege oss litt mer i bredden’ slik at vi får litt mer kunnskaper om hvordan en webserver fungerer. Vi kan da installere WordPress CMS på våre lokale servere for å prøve litt ut, og se hvordan dette fungerer.

Link for nedlasting av WordPress.

Hvordan vi installerer og utfører grunnleggende konfigurering av WordPress, det tar vi også fra tavla, men det finnes også mange gode guider på world wide web og på YouTube for den som måtte ønske å prøve på egenhånd.

Neste gang: Rasberry PI og Linux hvis vi blir ‘godt nok ferdig’ med dagens økt.

En annen mulighet det er jo også å installere Ubuntu eller Centos Linux på noen vanlige PCer slik at vi har noen litt kraftigere servermaskiner. Det kan jo dere/vi tenke litt nærmere over, og så kan vi jo se litt ann hvordan tiden eventuelt strekker til.