Masteroppgave om smartbygg

Denne masteroppgaven fra UiS inneholder egenlig ganske lite teknisk informasjon. Den er fra 2016, så den er jo ikke helt ny, men den inneholder allivevell en del interessant informasjon om «smartbygg» kasnkje sett i et litt større og samfunsmessig perspektiv.