Rapport om IoT fra Nkom

Når private virksomheter legger fram rapporter om en framtidig teknologiutvikling så kan vel disse ofte eller noen ganbger være farget av en del økonomiske interesser i forhold til saken. Når et myndighetsorgan som Nkom eller «Nasjonal Kommunkasjonsmyndighet» legger fram en slik rapport, om hvordan man forventer at utviklingen vil bli, så skjer dette kanskje på en noe mer nøytral basis: