Raspberry Pi – Lese verdien på en inngang

Her har jeg laget en «ultra kompakt» beskrivelse av hvordan man kan lese verdien på en inngang i Raspberry Pi.

Kommandoer i Bash shell for å lese verdien av en inngang:

 
#
# Setter meg selv som superuser
sudo -i 
# 
# Går til riktig directory
cd /sys/class/gpio 
#
# Skriver tallet 4 til filen export
echo "4" > export 
#
# Setter utgang 4 til output
echo "in" > gpio4/direction 
#
# Leser nåværende verdi til inngang 4
cat gpio4/value 
#
# Rensker opp for pinne 4
echo "4" > unexport 
#
# Går ut av sudo
exit sudo 
#

Så skal vi se på hvordan vi kan skrive et program i Python som leser verdien av den samme pinnen:

#
import RPi.GPIO as GPIO
#
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
#
inputpin = 7
#
GPIO.setup(inputpin,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
#
while True:
  if GPIO.input(inputpin):
    print ("Switch Closed")
  else:
    print ("Switch Open")
#

En annen variant av Python-programmet som gjør det samme:

 
# 
import RPi.GPIO as GPIO 
# 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
# 
inputpin = 4 
# 
GPIO.setup(inputpin,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 
# 
while True: 
  if GPIO.input(inputpin): 
    print ("Switch Closed") 
  else: 
    print ("Switch Open") 
# 

Så skal programmet kjøres fra Bash shell:


#

sudo python3 programnavn.py

#