Raspberry Pi – Tenne og slukke en diode

Her har jeg laget en «ultra kompakt» beskrivelse av hvordan man kan styre en utgang og tenne og slukke en diode ved hjelp av Raspberry Pi.

Kommandoer i Bash shell for å styre utgangen:


sudo -i # Setter meg selv som superuser
cd /sys/class/gpio # Går til riktig directory
echo "4" > export # Skriver tallet 4 til filen export
echo "out" > gpio4/direction # Setter utgang 4 til output
echo "1" > gpio4/value # Slår på lysdioden
echo "0" > gpio4/value # Slår av lysdioden
echo "4" > unexport # Rensker opp for pinne 4
exit sudo # Går ut av sudo

Så skal vi se på hvordan vi kan få til nesten det samme ved hjelp av Python:
(Setter en lydiode til å blinke.)

#
import RPi.GPIO as GPIO
import time
#
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
#
inputpin = 7
#
GPIO.setup(outputpin,GPIO.OUT)
#
flipflop = True
#
while True:
  if flipflop):
    flipflop = False
    GPIO.output(outputpin,GPIO.HIGH)
    print ("light on")
  else:
    flipflop = True
    GPIO.output(outputpin,GPIO.LOW) 
    print ("light off")
  time.sleep(1)
#

For å kjøre programmet så kan vi bruke denne Bash kommandoen:

#
sudo python3 programnavn.py
#