Siste periode før våren

Så var vi klar for den siste delen av YFF.

Vi startet opprinnelig med en målsetting om å programmere IoT og Rasberry PI ved hjelp av Python, men på grunn av hjemmeundervisning så har vi justert innholdet i det faglige opplegget litt, slik at vi kan klare oss uten Pasberry PI, inntil vi eventuelt kommer tilbake til skolen.

Det er imidlertid en type praksis som vi kan gjennomføre uten problem og det er programmering, ettersom dette bare krever en PC.

Hvis man ser på et moderne automatisert anlegg, for eksempel et styringssystem for en oljeplattform som skal styres fra land, så ser vi at datateknologi og automatiseringsfaget er vevd tett inn i hverandre. Nesten alle automatiserte anlegg av en viss størrelse er basert på anvendelse av data og nettverksteknologi.

https://www.tu.no/artikler/ivar-aasen-snart-klar-for-a-styres-fra-land/441207

Det vi lærer oss innenfor IKT, programmering og datateknologi, det kan sånn sett komme til nytte i veldig mange sammenhenger. Ettersom dette er et ganske stort «fagområde» så kan dere egentlig velge litt fritt for den siste perioden av skoleåret, men vi bør vel være enig, slik at vi kan samarbeide og drive med det samme.

Alternativer for innhold:

Alternativ 1:

Videreføring av kurset i programmering i Python 3. Vi jobber videre med kurset til Mike Dane, og forsøker å gjennomføre en litt større del av «Grunnkurs i Python programmering» hos NTNU. Python er ofte det første programmeringsspråket man lærer på høyskoler og universiteter, slik at det kan være nyttig å kunne dette til senere. Python kan også brukes til å programmere Raspberry PI.

Alternativ 2:

Et nytt kurs i programmering der vi tar for oss programmeringsspråket C++. C++ er et programmeringsspråk som brukes til å utvikle operativsystem som Windows og Linux og programmer som for eksempel Microsoft Word og andre desktop applikasjoner. Python inneholder bare en fortolker slik at vi må ha et Python kjøremiljø som for eksempel Anaconda for å kjøre programmene. Når vi programmerer i C++ så bryuker vi en «kompilator» som gir ferdige .exe filer som kan kjøres direkte på Windows.

Alternativ 3:

Et kurs i virtualisering og Ubuntu Linux. Ved hjelp av virtualisering så kan man kjøre mange operativsystemer på en datamaskin samtidig. Windows på Mac er en mulighet. Vi kan eventuelt lære å kjøre Ubuntu Linux på Windows. Uten å love noe sikkert, så kan vi også se på muligheten av å sette opp en virtuell server på et datasenter, som vi kan fjernstyre og kjøre websider på. Vi kan eventuelt starte på egen PC. Og så kan vi se om vi derifra klarer å sette opp en tilsvarende server på et datacenter og tilkoblet internett.

Problem med alternativ 3: Dette tar ganske mye plass på PC’en. Man bør ha ca 15 GB SSD ledig til dette prosjektet, og så må man ha minst 6 GB RAM på PC. Du må også ha kapasitet på hjemmedata.nettverket til å laste ned en installasjonsfil på ca 3-4 GB. (ISO-fil for Ubuntu Linux)

Alternativ 4. Det går også an å komme opp med et forslag ut over det som er foreslått, men da må vi vurdere prosjektet og være enige om at det er praktisk gjennomførbart.

Tenker at vi starter opp med at dere diskuterer litt og finner ut hva dere aller helst ønsker å lære, så får vi se hvordan det kan la seg gjennomføres.